כניסה למערכת >>
חפש
שלום אורח [התחבר]
 
 
אנשי מקצוע >>  מדריך לפענוח הבדיקה
מדריך לפענוח תוצאות הבדיקה
 
 
 
 
מטלה עם מיעוט מטרות – שני השלבים הראשונים של בדיקת ה- CPT מתאפיינים במיעוט מטרות. הכוונה במיעוט מטרות היא, שהגירוי שיש להגיב אליו (משולש) מופיע בתדירות נמוכה בהשוואה לגירוי שאין להגיב עליו (עיגול). מצב זה יוצר שעמום רב, המתנה ארוכה להופעת גירוי המטרה ומזמין פיזור והסחת דעת.

מטלה עם ריבוי מטרות – השלבים השלישי והרביעי של בדיקת ה- CPT מתאפיינים בריבוי מטרות. הכוונה בריבוי מטרות היא, שהגירוי שיש להגיב עליו (משולש) מופיע בתדירות גבוהה בהשוואה לגירוי שאין להגיב עליו. מצב זה יוצר דריכות ומזמין קושי בעיכוב תגובות (אימפולסיביות).

איורים – האיורים בדו"ח נועדו להמחיש את תפקוד הנבדק ביחס לקבוצת הגיל שלו. מדדים אלה מופקים בהשוואה לנתוני מחקר הנורמות באוכלוסיה. הצבע הירוק מיצג תפקוד בתחום הנורמה (מסטיית תקן אחת מתחת לממוצע קבוצת הגיל ומעלה), הצבע הצהוב מצביע על תפקוד שהוא בין סטית תקן אחת לשתי סטיות תקן מתחת לממוצע, החלק האדום מצביע על תפקוד שהוא שתי סטיות תקן או יותר מתחת לממוצע. הכוכביות מסמנות את תפקודו של הנבדק, והן תופענה באחד הצבעים בהתאם ליכולותיו.

 

 
 
 
 
גראפים – הגראפים מתארים שני סוגים של אינפורמציה:
 1. מהירות התגובה של הנבדק לתשובות נכונות. כמה זמן לקח לנבדק להגיב מהופעת הגירוי, זמן זה נמדד במילי/שניות.
 2. תנודתיות התגובה. מידת האחידות/יציבות בזמני תגובה משמשת מדד להפרעת קשב והיפראקטיביות כאשר תנודתיות מרובה (חוסר אחידות) מלמדת על קשיים בשימור קשב ו/או על נטיות להיפראקטיביות.
החלק הלבן במרכז הגרף מייצג סטיית תקן אחת מעל ומתחת לממוצע קבוצת הגיל של הנבדק. הקו הירוק מייצג את ממוצע זמני התגובה של הנבדק בחלק זה של הבדיקה. הופעת הקו הירוק בחלק האפור העליון של הגרף מעידה על זמני תגובה איטיים ביחס לקבוצת הגיל. הופעת הקו הירוק בחלק האפור התחתון של הגרף מעידה על זמני תגובה מהירים ביחס לקבוצת הגיל של הנבדק ועשויה להצביע על אימפולסיביות. תנודתיות בזמני התגובה של הנבדק על ציר הזמן של הבדיקה מיוצגת על ידי הקו האדום. תנודתיות רבה בזמני התגובה עשויה להעיד על חוסר יציבות בתפקודי הקשב ו/או על חוסר אחידות בביצוע המטלה.
 
 
 
בדיקת יכולות קשב ריכוז ואימפולסיביות במטלה עם מיעוט מטרות – מטלה משעממת – שני החלקים הראשונים של מבחן ה CPT

קשב וריכוז
העמודה הצבעונית הראשונה בצד ימין מתייחסת ליכולות הקשב והריכוז במטלה עם מיעוט צורות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו של הנבדק).

אימפולסיביות
העמודה הצבעונית משמאל מתייחסת ליכולות עיכוב התגובה במטלה עם מיעוט צורות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו של הנבדק).

תנודות בזמני התגובה
הגרף שמתחת לעמודות מתייחס לתנודות בזמני תגובה במטלה עם מיעוט מטרות. מדד זה בודק את אחידות זמני התגובה בחלק זה של המבחן. לדוגמא, מרבית הלחיצות הן בתחום 400-600 אלפיות השנייה ופיזור התגובות נע בין 200 ועד 1500 אלפיות השנייה.

קשב ואימפולסיביות במטלה עם ריבוי מטרות – מטלה מאתגרת ריבוי הסחות - החלקים השלישי והרביעי של מבחן ה CPT

קשב וריכוז
העמודה הצבעונית הראשונה בצד ימין מתייחסת ליכולות הקשב והריכוז במטלה עם ריבוי מטרות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו).

אימפולסיביות
העמודה הצבעונית משמאל מתייחסת ליכולות עיכוב התגובה במטלה עם ריבוי מטרות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו).

תנודות בזמני התגובה
הגרף שמתחת לעמודות מתייחס לתנודות בזמני תגובה במטלה עם ריבוי מטרות. מדד זה בודק את אחידות זמני התגובה. לדוגמא, האם מרבית הלחיצות הן בתחום 400-600 מילי שניות, או שהפיזור של התגובות הוא בין 200 מילי שניות ועד 1500 מילישניות.

תוצאות הדיווח העצמי בשאלון

שאלון הדיווח העצמי סוקר את קיומם של תסמינים הקשורים בהפרעת קשב והיפראקטיביות כפי שמפורטים בספר הדיאגנוסטיקה הסטטיסטי של החברה האמריקאית לפסיכיאטריה (DSM-IV-TR). השאלון מכיל 9 פריטים המייצגים הפרעת קשב ו-9 פריטים המייצגים אימפולסיביות והיפראקטיביות. דיווח על 5 פריטים מתת קטגוריה מסוימת מעיד על חשד מסוים להפרעה בתחום זה. דיווח על 6 פריטים או יותר מעיד על חשד משמעותי להפרעה בתחום זה.

סיכום ממצאי הבדיקה

סיכום ממצאי הבדיקה מרכז את הממצאים ביחס לכל תחום

יכולות שימור קשב וריכוז
 1. הדיווח בשאלון
 2. תוצאות במבחן מיעוט מטרות
 3. תוצאות במבחן ריבוי מטרות
 4. תוצאות בתפקוד אחידות התגובה


יכולת עיכוב תגובה ואימפולסיביות
 1. הדיווח בשאלון
 2. תוצאות במבחן מיעוט מטרות
 3. תוצאות במבחן ריבוי מטרות
 4. תוצאות בתפקוד אחידות התגובה


טבלה מסכמת
הטבלה מסכמת את כל ממצאי הבדיקה. הטבלה מתייחסת לשלושת המדדים המרכזיים: יכולת שימור הקשב, יכולת עיכוב ההתנהגות ויציבות הביצוע. הנבדק מקבל הערכה על תפקודו בתחומים אלה בשלוש בדיקות, במבחן מיעוט הצורות, במבחן ריבוי הצורות ובדיווח העצמי בשאלון. בטבלה מתקבלים שלושה סוגי רישום, תפקוד תקין, תפקוד גבולי (בין סטיית תקן אחת לשתיים מתחת לממוצע של בני גילו ותפקוד לא תקין (מעל שתי סטיות תקן).
בדיקת יכולות קשב ריכוז ואימפולסיביות במטלה עם מיעוט מטרות – מטלה משעממת – שני החלקים הראשונים של מבחן ה CPT

קשב וריכוז
העמודה הצבעונית הראשונה בצד ימין מתייחסת ליכולות הקשב והריכוז במטלה עם מיעוט צורות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו של הנבדק).

אימפולסיביות
העמודה הצבעונית משמאל מתייחסת ליכולות עיכוב התגובה במטלה עם מיעוט צורות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו של הנבדק).

תנודות בזמני התגובה
הגרף שמתחת לעמודות מתייחס לתנודות בזמני תגובה במטלה עם מיעוט מטרות. מדד זה בודק את אחידות זמני התגובה בחלק זה של המבחן. לדוגמא, מרבית הלחיצות הן בתחום 400-600 אלפיות השנייה ופיזור התגובות נע בין 200 ועד 1500 אלפיות השנייה.

קשב ואימפולסיביות במטלה עם ריבוי מטרות – מטלה מאתגרת ריבוי הסחות - החלקים השלישי והרביעי של מבחן ה CPT

קשב וריכוז
העמודה הצבעונית הראשונה בצד ימין מתייחסת ליכולות הקשב והריכוז במטלה עם ריבוי מטרות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו).

אימפולסיביות
העמודה הצבעונית משמאל מתייחסת ליכולות עיכוב התגובה במטלה עם ריבוי מטרות, דהיינו במצב משעמם. הכוכביות מסמנות את המיקום של הנבדק ביחס לאוכלוסיה. הצבע האדום מייצג קושי בתחום (שתי סטיות תקן ויותר מתחת לממוצע בני גילו).

תנודות בזמני התגובה
הגרף שמתחת לעמודות מתייחס לתנודות בזמני תגובה במטלה עם ריבוי מטרות. מדד זה בודק את אחידות זמני התגובה. לדוגמא, האם מרבית הלחיצות הן בתחום 400-600 מילי שניות, או שהפיזור של התגובות הוא בין 200 מילי שניות ועד 1500 מילישניות.

תוצאות הדיווח העצמי בשאלון

שאלון הדיווח העצמי סוקר את קיומם של תסמינים הקשורים בהפרעת קשב והיפראקטיביות כפי שמפורטים בספר הדיאגנוסטיקה הסטטיסטי של החברה האמריקאית לפסיכיאטריה (DSM-IV-TR). השאלון מכיל 9 פריטים המייצגים הפרעת קשב ו-9 פריטים המייצגים אימפולסיביות והיפראקטיביות. דיווח על 5 פריטים מתת קטגוריה מסוימת מעיד על חשד מסוים להפרעה בתחום זה. דיווח על 6 פריטים או יותר מעיד על חשד משמעותי להפרעה בתחום זה.

סיכום ממצאי הבדיקה

סיכום ממצאי הבדיקה מרכז את הממצאים ביחס לכל תחום

יכולות שימור קשב וריכוז
 1. הדיווח בשאלון
 2. תוצאות במבחן מיעוט מטרות
 3. תוצאות במבחן ריבוי מטרות
 4. תוצאות בתפקוד אחידות התגובה


יכולת עיכוב תגובה ואימפולסיביות
 1. הדיווח בשאלון
 2. תוצאות במבחן מיעוט מטרות
 3. תוצאות במבחן ריבוי מטרות
 4. תוצאות בתפקוד אחידות התגובה


טבלה מסכמת
הטבלה מסכמת את כל ממצאי הבדיקה. הטבלה מתייחסת לשלושת המדדים המרכזיים: יכולת שימור הקשב, יכולת עיכוב ההתנהגות ויציבות הביצוע. הנבדק מקבל הערכה על תפקודו בתחומים אלה בשלוש בדיקות, במבחן מיעוט הצורות, במבחן ריבוי הצורות ובדיווח העצמי בשאלון. בטבלה מתקבלים שלושה סוגי רישום, תפקוד תקין, תפקוד גבולי (בין סטיית תקן אחת לשתיים מתחת לממוצע של בני גילו ותפקוד לא תקין (מעל שתי סטיות תקן). 
 

| תקנון האתר | ראשי | צור קשר | מפת אתר |
עיצוב - משפוחה    נבנה ע''י משפוחה בניית אתרים - פיתוח תוכנה